Bedriftsutvikling i praksis

Kinevo er et teknologiselskap med spisskompetanse på digital organisering og forretningsutvikling.

1
år siden oppstart
1 +
Prosjekter gjenomført
1
Gjennomførte konferanser
1 %
fornøyde kunder

Rådgiving

Vi hjelper deg

Vi tilbyr skreddersøm av digitale løsninger til din virksomhet, og hjelp til å sette i gang og drifte mer effektive måter å jobbe på i din organisasjon. Trenger du råd og hjelp rundt forretningsutvikling og mer lønnsom drift? En uforpliktende prat med oss kan være starten på noe riktig bra for din bedrift.
Vi får alt dette på plass med flinke og ærekjære mennesker, i tett samspill med den nyeste teknologien.

Våre tjenester

Vi bistår deg i den digitale verden

Vår kompetanse skal gjøre en forskjell for din bedrift

Digital organisering

Trenger du oversikt og kontroll i din virksomhet? Gjennom våre løsninger reduserer du kostnader, sparer tid og virksomheten din blir mer transparent. Ta steget inn i den neste industrielle revolusjonen.

Rådgivning

Kinevo bidrar inn i prosjekter med rådgivning innen prosess- og prosjektledelse. Vår spisskompetanse er på strategisk bruk av ny teknologi slik at mennesker, systemer og kompetanse henger sammen.

Informasjonsflyt

Trenger du bistand rundt informasjonshåndtering? Vi hjelper til med markedsundersøkelser, teknisk bistand og andre tiltak som sørger for god informasjonsflyt.

Bedriftsutvikling

Kinevo har fokus på å hjelpe kundene våre å bli mer effektive og lønnsomme. Våre medarbeidere har teknisk utdanning og tung erfaring som kan bistå din organisasjon med å endre seg.

Vårt lag

Ledelsen

Jan Tore Kvalnes

Daglig leder

Jan Tore Kvalnes

Ta kontakt

Jan Tore har sin spisskompetanse på ledelse og forretningsutvikling. Jan Tore er ihuga teknolog og vil at verden skal jobbe smartere. Han har gründet tre selskap de siste årene; Kinevo, Designu og Tek3D. Jan Tore har i en årrekke arbeidet med HMSK-systemer, prosjektledelse og bedriftsutvikling, og han kjenner tankesettet og måtene det blir jobbet rundt dette inngående. 

Vi kan hjelpe deg

Med våre verktøy kan din bedrift bli mer effektiv

I tillegg til alle tjenestene vi tilbyr, har vi også utviklet flere apper og hjelpemidler for å effektivisere bedrifter og organisasjoner.
Ta kontakt for flere detaljer.

01

Evental

IT-plattform
Kinevo har en egenutviklet plattform, Evental, for å håndtere ditt arrangement. Enkelt brukergrensesnitt for å følge opp det som skjer, med varslinger og håndtering av samtidige begivenheter. Kjører på Android og iOS. Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe til å digitalisere din event! Skalerbar prismodell. Referanser: Arctic Operations, 
Barentshavkonferansen og 
Agenda Nord-Norge.

02

Workshop

Digitalisering
Sjekk bedriftens digitale temperatur sånn at man kan gjøre seg klar til morgendagens utfordringer sammen med en solid partner. Vi setter oss sammen og går gjennom din organisasjon sin måte å jobbe på. Kan man gjøre ting enklere? Har man de rette verktøyene? Med kontroll på inngangsbilletten, og etter en kort og intensiv samling lager vi en oppsummering som legger grunnlaget for det videre arbeidet.
Referanse: Hammerfest Havn KF.

03

Forretningutvikling

Industriprosjekter
Kinevo har gjennomført flere prosjekter i regionen der vi har hatt ledelsen. Vi vil den nærmeste tiden jobbe med både mineralnæringen, og den framvoksende fiskeri- og havbruksnæringen. Vårt bidrag går blant annet på ledelseshåndtering og prosessarbeid.
Vårt nye fylke byr på mange utviklingsløp de neste årene. Kinevo har som mål å være på løfte våre partnere til glede for alle interessenter.
Referanse: Hammerfest Næringsforening, Hammerfest kommune

Kinevo leter etter flere smarte hoder

Vi utvider laget og vil ha deg med! Sendt en åpen søknad. 

Vi har fokus på HMSK

Kvalitet og Risiko

Helse Miljø og Sikkerhet

HMS

Kinevos ansatte tilbringer det meste av tiden ved et skrivebord, bak (eller foran) en skjerm. Risikoen for fysiske skader er derfor minimal. Vårt HMS-arbeid er derfor i hovedsak rettet mot å sikre et godt arbeidsmiljø og å unngå skader på økonomiske verdier.

For å sikre et godt arbeidsmiljø, har vi gode og veldokumenterte prosesser for rekruttering av nye og oppfølging av eksisterende ansatte. Vi gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og tilstreber å ha avklarte forventninger fra foretaket til den ansatte så vel som fra den ansatte til foretaket, og systematisk å følge opp forventningene i det daglige arbeidet.

Med en liten organisasjon, der hver person kan ha flere roller, er vi nøye med å skille mellom rollene til forskjellige organer, som styre, ledelse og prosjektgrupper, slik at beslutningsprosessene våre er dokumenterte og etterprøvbare.

Eventuelle feil og mangler på produkter vi leverer, kan ha økonomiske konsekvenser både for oss og får våre kunder som benytter disse produktene. Gjennom godt og systematisk kvalitetsarbeid vil vi minimere risikoen for slike feil og mangler.

Vi har et mål om null skade på personer, miljø og økonomiske verdier.
Kinevo blir sertifisert Miljøfyrtårnsbedrift vinteren 2020.

Viktig å være forberedt

Kvalitet

Kinevo vil være en lærende og kompetent organisasjon – ikke bare en organisasjon med lærende og kompetente mennesker. For å få til dette, deler vi kunnskap og erfaringer. Vi dokumenterer arbeidsprosesser og søker og gir råd ofte.

Godt dokumenterte arbeidsprosesser og kompetanseområder gjør at hver ansatt kan utvikle sine områder med spisskompetanse, som organisasjonen som helhet drar nytte av. Alle trenger ikke å være eksperter på alle områder.

Vi liker å produsere, og organiserer oss derfor med minimal administrasjon og stor grad av selvbetjening. Opplevelse av eierskap og ansvar gir engasjement, yrkesstolthet og godt arbeid. Vi jobber derfor med tydelig definert eierskap til de enkelte prosessene.

Vi gjennomfører målinger av kvalitet og har et system for rapportering og gjennomgang av både ønskede og uønskede hendelser.

Samlet skal disse tiltakene bidra til at vi er en kompetent leverandør og en attraktiv arbeidsplass.
Kinevo blir sertifisert Miljøfyrtårnsbedrift vinteren 2020.