Arctic Operations 2016

Velkommen til Hammerfest og årets Arctic Operations.

Kinevo er stolt over nok en gang å kunne arrangere en konferanse
om drift og vedlikehold i arktisk miljø – i Arktis. Året vi har
lagt bak oss har vært utfordrende for mange. Nettopp i denne
konteksten mener vi at en arena som Arctic Operations fortsatt
har sin plass. Det er kanskje viktigere enn noen gang å komme
i dialog med operatørene og få kunnskap om hvordan de
tenker rundt sin drift. Er samarbeid, på tvers av fag, mellom
leverandører og i klynger like viktig som før, eller om mulig
enda viktigere?

Vi håper programmet for 2016 vil svare på
noen av disse spørsmålene og bidra til at du knytter nye
kontakter og styrker de etablerte. Bruk dagene vel og etabler
et godt fundament for dine fremtidige samarbeid.

Til slutt vil jeg takke grunnleggere, samarbeidspartnere,
støttespillere og deltakere som er med på å gjøre dette til

Med vennlig hilsen

Hege Hansen
Konferanseleder