Kinevo sitt «Innspill» i Hammerfestingen 25. mars 2015

BILDE-Kinevo Sitt %22Inspill%22 I Hammerfestingen 25. Mars 2015Hele leverandørindustrien i regionen venter i disse dager spent på Goliat-plattformen som er underveis fra Sør-Korea. Det legges stadig ut lenker på hvor lastefartøyet Dockwise Vanguard befinner seg.
Som kjent hviler kjempen på dekket, skjønt det er ikke plass til hele skroget, med sine 107 meter i diameter stikker deler av det utenfor. Sist det ble meldt om posisjon var den kommet et godt stykke opp langs kysten vest for Afrika med litt lavere fart enn de gamle hurtigrutene.

Oppdatering 16. april. Goliat er i dag kun 18 timer unna, og befinner seg rett utenfor kysten av Troms.

Så hvordan er ståa i den lokale industrien når Goliat ankommer Ersvika utenfor Seiland? Er det samme situasjon i leverandørindustrien som da lekteren ankom med fabrikken til Hammerfest LNG? Min påstand er at det er et lite hav av forskjell. Denne gangen er industrien modnet og beredt, langt mer enn det den var for knappe ti år siden. Hammerfest LNG kan, etter år med problemer og uventa nedetid, vise til rekorder i produksjonstiden. Dette er blant annet takket være en stadig mer dreven og lokalt forankret industri. Diskusjonene rundt fast innpendlet personal er for en stor del lagt døde, og vi ser et stadig større innslag av fast bosatt personell.

Generelt kostnadsfokus, lavere oljepris og et investeringsnivå som er på tur tilbake til normalen har preget nyhetene det siste året. Det har gitt oss oppslag i media om oljeindustriens svanesang. Ungdom dropper oljeutdanning og en tredjedel av kvinnene tror på en fremtid uten olje innen 20 år er bare to av overskriftene fra det siste halvårets mange overskrifter satt med krigstyper.

Så er det slik fatt at denne industrien snart kan legge supplybåtene i opplag og stenge ned virksomheten sin? Nei, det er langt ifra slutt ennå, de av oss som har vært i industrien vet at den er syklisk, ikke ulik slik fiskeindustrien langs kysten vår har vært i lange tider.

Det vi ser på nasjonalt nivå er en korrigering av årelang eventyrlig vekst, kun avbrutt av finanskrisen, som har gjort justeringer tvingende nødvendige. I vår region er bildet annerledes. Visst er kostnadsfokuset på hovedkontorene til mange av konsernene toneangivende også for oss lokalt, men det er en stor forskjell: Vi går fra én installasjon å serve til to, totalmarkedet blir større og aktørene flere.

En av grunnene til sistnevnte er at Eni Norge har valgt en annen kontraktsstruktur enn det som har vært vanlig andre steder i industrien. Det er valgt en mer finmasket tilnærming, hvor mindre aktører har hatt større mulighet til å få kontrakt direkte med Eni Norge. De har ved enhver anledning stresset hvor viktig, ja helt avgjørende, lokal tilstedeværelse vil være for å bli vurdert som potensiell leverandør til det første produserende oljefunnet i Barentshavet.

Eni Norge har også valgt å sette ut en del arbeid som andre oljeselskap gjør selv. Et eksempel på det sistnevnte er driftstøttekontrakten som Apply Sørco har, dette er arbeid som Statoil selv tar hånd om på Hammerfest LNG.

Noe av bakgrunnen for denne tilnærmingen er at Goliat er Eni Norges første operatørskap, og de har måtte starte fra scratch der Statoil med sine over 40 år på sokkelen hadde et komplett sett av leverandører å velge fra da Hammerfest LNG skulle opp å gå. Dette har gitt gode muligheter for de mindre aktørene. Vi ser allerede at noen av disse aktørene finner sammen for å kunne bruke felles ressurser og fasiliteter for å serve sine nyvunnede kontrakter. Denne typen samarbeid vil nok bli vanligere fremover, det gir gode besparelser å kunne gjøre felles løft på denne måten.

Og hvem vet, kanskje en av de neste suksesshistoriene fra industrien kommer fra et av disse initiativene? Det som er helt sikkert er at hele Hammerfest i hvert fall fram til 2030 skal preges av aktiviteten og ringvirkningene Goliat skaper.

Velkommen skal du være, Goliat! Du vil bli godt tatt imot og tatt vare på.