Antenor inngår strategisk samarbeidsavtale med Kinevo.

Antenor inngår strategisk samarbeidsavtale med Kinevo.BILDE-Antenor

Pressemelding
Antenor satser sammen med Kinevo og har hele Nord-Norge som nedslagsfelt for sitt nye samarbeid. Firmaene vil sammen kunne tilby en totalpakke for kunder som ønsker å få på plass gode systemer innen kvalitet- og risikostyring.

-Vi i Kinevo er meget glade for muligheten til å representere dette produktet i våre 3 nordligste fylker. Dette gir oss muligheten til å tilby en fullstendig portefølje innenfor kvalitet og risikostyring, sier administrerende direktør i Kinevo, Jan Tore Markussen.

-Antenor er en etablert aktør med over 100 kunder over hele verden og vil gi oss ytterligere kompetanse som vi kan nyttiggjøre oss av, og en bedre utstyrt verktøykasse å hente relevante og gode løsninger fra. Det er meget gledelig at Kinevo er valgt som partner for veksten i nord. Antenor kan legge fram en klar sammenheng mellom oppnådd økonomisk resultat og de bedriftene som velger å implementere Antenor sine løsninger.

Målet er å levere til hele kjeden av industribedrifter i nord, der Kinevo vil levere rådgivning rundt Antenor Management System, og Antenor leverer selve programvaren, avslutter Markussen.

Avtalen løper fra 1. september 2015 med et års varighet med opsjon på fornyelse.

Om selskapene

Antenor ble etablert i 2003 med en misjon om å levere kvalitetssystem med  en høy kost/nytte faktor.  Vi vet at med et solid fokus på Kvalitet & Risikostyring vil våre kunder oppnå  bedre ytelser.
Våre kunder erfarer økt salg, redusert kost og da selvfølgelig en bedre bunnlinje. samt økt selskapsverdi. AMS-kunder vokser dobbel så fort og har 25% høyere profitt enn andre bedrifter.

Kinevo ble etablert i 2014 og leverer rådgivningstjenester innen prosjekt, kvalitet og effektivisering av arbeidsprosesser.
Kinevo sine kunder er bedrifter som ønsker å posisjonere seg inn mot industrien i nord, eller eksisterende aktører som har behov for forretningsutvikling.
Kinevo tar prosjekter fra behovskartlegging, utarbeiding av konsept til ferdig implementert løsning.