Kinevo

Digitalisering i praksis

Om oss

Kinevo er et teknologiselskap med spisskompetanse på systemutvikling og digitalisering.

Vi tilbyr skreddersøm av digitale løsninger til din virksomhet, og hjelp til å sette i gang og drifte mere effektive måter å jobbe på i din organisasjon. Trenger du råd og hjelp rundt digitalisering og mer lønnsom drift? En uforpliktende prat med oss kan være starten på noe riktig bra for din bedrift.
Vi får alt dette på plass med flinke og ærekjære mennesker, i tett samspill med den nyeste teknologien.

 

Jan Tore Kvalnes
Daglig leder
Jan Tore har sin spisskompetanse på ledelse og forretningsutvikling. Han har i en årrekke arbeidet med HMSK-systemer, og kjenner tankesettet og måtene det blir jobbet rundt dette inngående. Jan Tore er ihuga teknolog og vil at verden skal jobbe smartere.
Håvard Kvam Jørstad
Teknisk leder
Håvard har erfaringer fra blant annet systemutvikling, strukturering av informasjon, modellering og implementering av kvalitetssystemer og forvaltning av løsninger. Håvard er særlig opptatt av kvalitet og struktur, og er stadig på jakt etter bedre og enklere løsninger.

 

Kinevo er stolt medlem av:

Kinevo AS | Sjøgata 9, 9600 Hammerfest | Org. nr: 913 715 233 | post[at]kinevo.no | +47 400 38 383

Tjenester

Systemutvikling

Trenger du skreddersøm av eksisterende løsninger, eller noe nytt? Vi har verktøyene og menneskene som ordner det! Kinevo utvikler i dag programvare for flere segmenter, både for store konsern samt små og mellomstore virksomheter

Digitalisering

Trenger du oversikt og kontroll i din virksomhet? Gjennom våre løsninger reduserer du kostnader, sparer tid og virksomheten din blir mer transparent. Ta steget inn i den neste industrielle revolusjonen sammen med oss.

Informasjonsflyt

Trenger du bistand rundt informasjonshåndtering? Vi hjelper til med markedsundersøkelser, teknisk bistand og andre tiltak som sørger for god informasjonsflyt.

Kvalitet og risiko

Opplever du gjentagende avvik? Gjennom riktig bruk av kvalitets- og risikostyringssystem kan du møte kravene til Achilles og ISO-standardene, og dermed øke din lønnsomhet! Vi bistår uavhengig av hvilke system du har valgt.

Kinevo AS | Sjøgata 9, 9600 Hammerfest | Org. nr: 913 715 233 | post[at]kinevo.no | +47 40 03 83 83

Produkter

Evental

Kinevo har en egenutviklet plattform, Evental, for å håndtere ditt arrangement. Enkelt brukergrensesnitt for å følge opp det som skjer, med varslinger og håndtering av samtidige begivenheter. Kjører på Android og iOS. Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe til å digitalisere din event! Skalerbar prismodell. Referanser: Arctic Operations, Barentshavkonferansen og Agenda Nord-Norge.
Last ned one-pager med informasjon Evental - Event App

Workshop

Digitalisering. Sjekk bedriftens digitale temperatur sånn at man kan gjøre seg klar til morgendagens utfordringer sammen med en solid partner. Vi setter oss sammen og går gjennom din organisasjon sin måte å jobbe på. Kan man gjøre ting enklere? Har man de rette verktøyene? Med kontroll på inngangsbilletten, og etter en kort og intensiv samling lager vi en oppsummering som legger grunnlaget for det videre arbeidet. Referanse: Hammerfest Havn KF.

Evo

Erfaringoverføring. Vi hjelper deg å ta vare på bedriftens kollektive kompetanse. Med Kinevo sin egenutviklede plattform for erfaringsoverføring vil din bedrift kunne effektivisere sin drift, ta ned risiko og øke lønnsomheten. Gjennom et intuitivt grensesnitt, en robust skybasert plattform og en applikasjon som kjører på alt fra håndholdte enheter, wearables som briller, klokker og hjelmer samt PC og Mac.

Kinevo AS | Sjøgata 9, 9600 Hammerfest | Org. nr: 913 715 233 | post[at]kinevo.no | +47 400 38 383

Arctic Operations

arctic-op-hvit

Arctic Innovation - Arctic Awareness
22. oktober 2019, sixth edition coming up!

KONFERANSE

For og med leverandørindustrien i nord, samt premissgiverne til bransjen. Faglig konkret og spisset.

KOMPETANSE OG SAMARBEID

Ønsker å bidra til samhandling i den regionale leverandørindustrien og mot andre relevante aktører.

KONSEPT

Fokus på drift og vedlikehold med tanke på de utfordringene man har med operasjoner i arktisk miljø. Forretningsmulighetene i nord vektlegges i stor grad.

Jan Tore Markussen

Kontakt: Jan Tore Markussen | arctic.operations[at]kinevo.no | +47 400 38 383

Kvalitet og HMS

Kvalitet

Kinevo vil være en lærende og kompetent organisasjon – ikke bare en organisasjon med lærende og kompetente mennesker. For å få til dette, deler vi kunnskap og erfaringer. Vi dokumenterer arbeidsprosesser og søker og gir råd ofte.

Godt dokumenterte arbeidsprosesser og kompetanseområder gjør at hver ansatt kan utvikle sine områder med spisskompetanse, som organisasjonen som helhet drar nytte av. Alle trenger ikke å være eksperter på alle områder.

Vi liker å produsere, og organiserer oss derfor med minimal administrasjon og stor grad av selvbetjening. Opplevelse av eierskap og ansvar gir engasjement, yrkesstolthet og godt arbeid. Vi jobber derfor med tydelig definert eierskap til de enkelte prosessene.

Vi gjennomfører målinger av kvalitet og har et system for rapportering og gjennomgang av både ønskede og uønskede hendelser. Kinevo er registrert i Achilles kvalifiseringssystem for oljeindustrien.

Samlet skal disse tiltakene bidra til at vi er en kompetent leverandør og en attraktiv arbeidsplass.

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Kinevos ansatte tilbringer det meste av tiden ved et skrivebord, bak (eller foran) en skjerm. Risikoen for fysiske skader er derfor minimal. Vårt HMS-arbeid er derfor i hovedsak rettet mot å sikre et godt arbeidsmiljø og å unngå skader på økonomiske verdier.

For å sikre et godt arbeidsmiljø, har vi gode og veldokumenterte prosesser for rekruttering av nye og oppfølging av eksisterende ansatte. Vi gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og tilstreber å ha avklarte forventninger fra foretaket til den ansatte så vel som fra den ansatte til foretaket, og systematisk å følge opp forventningene i det daglige arbeidet.

Med en liten organisasjon, der hver person kan ha flere roller, er vi nøye med å skille mellom rollene til forskjellige organer, som styre, ledelse og prosjektgrupper, slik at beslutningsprosessene våre er dokumenterte og etterprøvbare.

Eventuelle feil og mangler på produkter vi leverer, kan ha økonomiske konsekvenser både for oss og får våre kunder som benytter disse produktene. Gjennom godt og systematisk kvalitetsarbeid vil vi minimere risikoen for slike feil og mangler.

Vi har et mål om null skade på personer, miljø og økonomiske verdier.

Kontakt

Sjøgata 9, 9600 Hammerfest

Kinevo AS | Sjøgata 9, 9600 Hammerfest | Org. nr: 913 715 233 | post[at]kinevo.no | +47 400 38 383

Kontakt

Takk! Jeg har mottatt din melding.

navn

epost

beskjed

Kontaktinformasjon

post@kinevo.no

Sjøgata 9, 9600 Hammerfest, Finnmark, Norway